Greinasafn fyrir merki: karnorkuvopnalaus sveitarfélög

Kjarnorkuvopnalaus sveitarfélög

Árið 2001 fóru Samtök herstöðvaandstæðinga þess á leit við sveitarstjórnir um allt land að þær lýstu viðkomandi sveitarfélög kjarnorkuvopnalaus svæði. Samtökin vísuðu til átaks sem stóð yfir víða um heim undir nafninu Abolition 2000. Víðast hvar fékk þetta erindi góðar undirtektir og fór svo að langflest sveitarfélög samþykktu yfirlýsingu þessa efnis og er þá ýmist vísað til kjarnorkuvopna eða gereyðingarvopna almennt. Þetta þýðir að geymsla slíkra vopna eða umferð með þau eru bönnuð innan sveitarfélagsins.

Í ársbyrjun 2008 eru 74 sveitarfélög á Íslandi yfirlýst kjarnorkuvopnalaus svæði (ath. í sumum tilvikum hafa sveitarfélög sameinast, en þegar sveitarstjórnir sveitarfélaga, sem að sameiningunni stóðu, höfðu samþykkt slíka yfirlýsingu gildir hún væntanlega í hinu sameinaða sveitarfélagi). Í aðeins fimm sveitarfélögum hefur slík yfirlýsing ekki enn verið samþykkt. Það má því segja að Ísland sé að langmestu leyti friðað fyrir kjarnorkuvopnum samkvæmt samþykktum sveitarstjórna.

Eftirtalin sveitarfélög eru yfirlýst kjarnorkuvopnalaus svæði í ársbyrjun 2008:

Reykjavíkurborg
Kópavogsbær
Seltjarnarneskaupstaður
Garðabær
Hafnarfjarðarkaupstaður
Sveitarfélagið Álftanes
Mosfellsbær
Kjósarhreppur
Grindavíkurbær
Sveitarfélagið Garður
Akraneskaupstaður
Skorradalshreppur
Hvalfjarðarsveit
Borgarbyggð
Grundarfjarðarbær
Helgafellssveit
Stykkishólmsbær
Eyja- og Miklaholtshreppur
Snæfellsbær
Dalabyggð
Bolungarvíkurkaupstaður
Ísafjarðarbær
Reykhólahreppur
Tálknafjarðarhreppur
Vesturbyggð
Súðavíkurhreppur
Árneshreppur
Kaldrananeshreppur
Bæjarhreppur
Strandabyggð
Sveitarfélagið Skagafjörður
Húnaþing vestra
Blönduóssbær
Sveitarfélagið Skagaströnd
Skagabyggð
Húnavatnshreppur
Akrahreppur
Akureyrarkaupstaður
Norðurþing
Fjallabyggð
Dalvíkurbyggð
Grímseyjarhreppur
Arnarneshreppur
Eyjafjarðarsveit
Hörgárbyggð
Svalbarðsstrandarhreppur
Grýtubakkahreppur
Aðaldælahreppur
Tjörneshreppur
Þingeyjarsveit
Svalbarðshreppur
Langanesbyggð
Seyðisfjarðarkaupstaður
Fjarðabyggð
Vopnafjarðarhreppur
Fljótsdalshreppur
Borgarfjarðarhreppur
Breiðdalshreppur
Djúpavogshreppur
Fljótsdalshérað
Sveitarfélagið Hornafjörður
Vestmannaeyjabær
Sveitarfélagið Árborg
Mýrdalshreppur
Skaftárhreppur
Ásahreppur
Rangárþing eystra
Rangárþing ytra
Hrunamannahreppur
Hveragerðisbær
Sveitarfélagið Ölfus
Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Bláskógabyggð
Flóahreppur

Í ársbyrjun 2008 hefur ekki enn verið samþykkt að lýsa eftirtalin sveitarfélög kjarnorkuvopnalaus svæði:

Reykjanesbær
Sandgerðisbær
Sveitarfélagið Vogar
Skútustaðahreppur
Grímsnes- og Grafningshreppur